Det er inspirerende å løfte i flokk - og vi får ofte høre fra bedrifter at de ønsker å samle alle ansatte rundt ett prosjekt man kan følge over tid. 

Det kan enten være gjennom et dugnadsprosjekt, som faste støttespiller til et eksisterende prosjekter eller som drivkraft til å etablere nye satsinger. Støtten kan bestå av PC-utstyr, pengegaver eller også samarbeid hvor ansatte arbeider direkte i prosjektene.

Vi i FAIR samarbeider gjerne om slike prosjekter og kan skreddersy aktiviteter som passer ansattes ønsker og bedriftens størrelse. Ta kontakt med daglig leder Bjarne Nielsen eller styreformann Vegard Munthe.