Vår visjon er at alle skal få tilgang til digital kompetanse; gjennom å lære å bruke PC-er og å få tilgang til kunnskap fra digitale kilder.


Tilgang til kunnskap kan være det avgjørende verktøyet mennesker trenger for å bygge seg bedre liv.

FN har konkludert at tilgang på digital kompetanse er en kritisk faktor for å bygge stabile og livskraftige nasjoner. Vi i FAIR mener at vårt arbeid for å minske informasjonsgapet med digitale hjelpemidler bidrar til å gi avgjørende hjelp for å utjevne forskjellene mellom fattig og rik.

Vår tids digitaliserte kunnskap er en ressurs som kan kopieres og gjøres tilgjengelig for alle verdens innbyggere nærmest gratis. Men tilgang krever utstyr og brukerkompetanse.Vårt mål er å gi verdens mest ressurssvake mennesker tilgang til disse ressursene. Vi arbeider for å gi flest mulig tilgang til digital kunnskap og opplæring i PC- og nettbruk.

Våre verdier er: Likeverdig - åpen - delende - inkluderende


Det er viktig for oss i FAIR at vårt arbeid er basert på likeverd. Vårt ønske er å rekke ut en hånd til mennesker på den andre siden av informasjonsgapet for at vi alle skal kunne møtes på samme likeverdige plattform. Våre verdier er derfor å være likeverdig, åpen, delende og inkluderende.

Vi tror at ved å dele våre ressurser skaper vi enda større verdier for alle, og at åpenhet er en viktig kjerneverdi for å skape tillit og samarbeid om felles mål.


Deler du vår visjon og vårt mål?