Vi setter stor pris på bedrifter som ønsker å støtte oss med donasjoner. Slike initiativ er viktige for oss.

Vi bidrar også gjerne hos bedrifter som ønsker å lage temadager eller innsamlingsaksjoner for et godt formål. 

Ta direkte kontakt for en samtale om hvordan FAIR og din bedrift kan samarbeide om en meningsfylt aktivitet eller for å gi en pengegave.