God ressursutnyttelse er en viktig verdi for FAIR. Vi trenger også en jevn tilgang på rimelige PC-er av høy kvalitet for våre prosjekter. 

Det åpenbare svaret på denne utfordringen har vært å utnytte at mange norske bedrifter  skifter ut PC-er jevnlig for å sikre lave vedlikeholdskostnader. Dette betyr at 3-4 år gamle, velutrustede PCer av høy kvalitet systematisk blir send til gjenbruk.

FAIR har derfor et eget nettverk av bedriftspartnere som støtter oss ved å bli partner med FAIR Recycling.

Alle data på innsamlede maskiner blir forskriftsmessig slettet (Zerowiping/Degaussing) og maskinvaren blir fysisk sjekket og reparert ved behov. Så blir datautstyret registrert og tilpasset det prosjektet maskinene skal sendes til.

FAIR lagde i 2003 en egen programvare for registrering, testing og sporing av gjenbruks-PC-er. Utvikling av løsningen ble delfinasiert av Unesco. 

Vår driftspartner - Fossheim Verksteder

Logo-Fossheim Verksteder


Fossheim Verksteder har siden 2011 vært FAIRs partner for returordningen, og klarer å levere en gjenbruksgrad på hele 60 prosent på innsamlet datautstyr. Dette er langt høyere enn tidligere partnere, og FAIR er svært glade og takknemlige for innsatsen.


Fossheim Verksteder leverer samtidig en stor tilleggsverdi til prosjektet. Fosheim Verksteder er en attføringsbedrift som tilbyr arbeidstrening for mennesker som skal ut i arbeidslivet. De høye kravene til presisjon i FAIRs produksjonsserie har gjort gjenbruksarbeidet til et ettertraktet og lærerikt tilbud. Praksis fra dette arbeidet har gitt god og relevant arbeidserfaring som har ført til at flere har fått faste stillinger med lignende utfordringer i næringslivet.
La din bedrifts PC-er gi unge muligheten til et bedre liv. Bli FAIR-bedriftspartner.

Les mer her