FAIR er en privat bistandsorganisasjon som er helt avhengig av innsatsen fra våre frivillige. Vi trenger hjelp til alt fra containerpakking og utstyrshåndtering til programmering og systemutvikling av vår infrastruktur.


VI vil gjerne høre fra deg hvis du har lyst til å bidra!

Send en e-post til Bjarne og legg gjerne med noen setninger om hva du kunne tenke deg å bidra med.