FAIR - Fair Allocation of Infotech Resources - er en norsk privat non-profit bistandsorganisasjon som jobber med å skaffe IT-kompetanse og PC-utstyr til prosjekter i utviklingsland.

Vi ønsker å tette den digitale kløften mellom fattige og rike land og gir tilgang til it-utstyr og kompetanse, først og fremst rettet mot utdanningsinstitusjoner.

Vårt arbeid finansieres ved drifting av en gjenbruksløsning for IT-utstyr fra norske bedrifter og private donasjoner, samt frivillig innsats. FAIR ble stiftet i 2002.


Visjon og mål

Slik jobber FAIR

FAIRs bedriftspartnere

Kontakt oss 


Din hjelp er viktig for oss. Vi trenger midler og brukt IKT-utstyr. Hjelp oss å lukke det digitale gapet!