"I kan komme og hente det, ellers smider vi det ud"

Feb. 18, 2021
by
Benjamin Balder Bach

Hos FAIR synes vi, at alle skal slide deres it-udstyr ned, og at vi sammen skal kræve mere holdbart og reparérbart it-udstyr. Virkeligheden er dog, at it-udstyr ofte bliver i overskud, før det er nedslidt: Det er derfor nødvendigt at have løsninger til genbrug for at mest-muligt udstyr skaber mest-mulig værdi.

socialt ansvar sund fornuft.png

Vi oplever ofte at blive sidestillet med affaldshåndtering, og det vil vi ikke. Dette sker, når virksomheden allerede har frasorteret noget udstyr og lægger al fokus på at bortskaffe udstyret inden for kort tid. For mange virksomheder er det desværre for sent at kontakte FAIR på dette tidspunkt, og derfor har vi brug for, at vores løsning udbredes tidligere i forløbet.

Vores budskab til virksomheder er: Vi har løsninger, hvor it-udstyr ikke bliver til affald, men I skal kontakte os i god tid. Typisk får ansatte til opgave at bortskaffe it-affald, men får ikke mandat eller budget til at træffe socialøkonomiske valg for at sikre udstyrets fremtid. De henvender sig derfor forgæves til FAIR.

Cirkulær økonomi, CSR og omfordeling af ressourcer

Et samarbejde med FAIR er en mulighed for at tænke cirkulær økonomi og CSR ind i et særligt kritisk led af virksomhedens aftryk på verden.

FAIR arbejder med videreformidling af overskud, og vi ønsker at starte samarbejder med virksomheder inden it-udstyr bliver anset som affald. På den måde er der tid og plads til at planlægge, og virksomhedens strategiske niveau kan blive klar over, hvad samarbejdet går ud på: Nemlig socialt ansvar, reparation, datasikkerhed og kommunikation.

Vi observerer også ofte den skadelige effekt af den manglende ressourcebevidsthed: Hvis it-udstyr anses som affald, bliver det behandlet som affald. Opladeren forsvinder og der kastes lidt rundt med det. Det efterlades i årevis i en kælder i stedet for at blive brugt. Vi skal snakke om it-udstyr, inden det er blevet et opbevaringsproblem.

Vi ved nemlig, at virksomheder kommer til at udskifte it-udstyr, og her bliver vi nødt til at være løsningsorienterede: Flytning af kontorer, nye tekniske krav og omstruktureringer betyder ofte, at it-udstyr ikke når at blive slidt hos virksomheden.

Men faktisk er den almindelige situation hos mange virksomheder, at it-udstyr ikke slides meget. Det kan stå pænt på et skrivebord, indtil man beslutter, at en opgradering er nødvendig.

Hvordan?

FAIR samarbejder med virksomheder på 2 måder: Enten fokuserer vi på en eksisterende mængde it-udstyr og en enkelt afhentning gennem en Engangsaftale, eller også lægger vi fokus på vedvarende afhentninger gennem et Partnerskab, en slags abonnement på afhentninger og særlig synlighed for virksomhedens engagement.

Alle i FAIR arbejder frivilligt med deres professionelle baggrund, og vi har derfor ingen lønudgifter. På den måde holdes ydelsesomkostningerne på et minimum (transport, husleje og videreformidling af udstyret). Vores it-systemer (LCRS) er Open Source, og vi udvikler dem med henblik på, at andre organisationer også kan blive bedre til genbrug og kvalitetssikring af it-udstyr.

Samarbejdet med FAIR sikrer, at virksomheden også får inputs til kommunikation om sin indsats og omtanke, samt tager vare på datasikkerhed iht. GDPR.

Den konkrete aktivitet omhandler afhentning af udstyr og efterfølgende afrapportering indenfor 30 dage. Vi vil også meget gerne koordinere med virksomhedens kommunikationsafdeling om synliggørelse af engagementet.

Kontakt os i dag!

Der er ikke lang tid til, at landet genåbner, og kontorpladserne atter indtages og flettes sammen med it-udstyr fra hjemmearbejdspladserne, vil der opstå overskydende it-udstyr.

COVID-19 har også haft en stor betydning i form af hjemmearbejdspladser og kontorer, der i stigende grad indrettes med free seating. Denne type omrokeringer vil betyde overskydende it-udstyr i stigende grad.

Store virksomheder har større kontrakter og ønsker at opgradere i samlede forløb med mere planlægning, indkøbsaftaler osv. Mindre virksomheder opgraderer ofte mere løbende, altså en computer ad gangen.

Fælles er, at man bør planlægge en fremtid med overskydende it-udstyr, så har man mulighed for at træffe gode valg for udstyret og gøre en kæmpe-forskel for de unge, der får adgang til informationsteknologi på gymnasier og universiteter i Malawi.

Som nævnt i et nyligt blogindlæg, var 2020 et rigtig dårligt år for os som følge af COVID-19, og vi fik ingen hjælp til vores faste udgifter. Derfor har virksomheder lige nu en mulighed for at gøre en ekstra-stor forskel ved at samarbejde med os, mens vi har rigtig hårdt brug for det.

Hvis I er interesserede i at høre mere om FAIR, kan I læse videre nedenfor, og man er altid velkommen til at kontakte os på samarbejde@fairdanmark.dk.

Indgå et socialt ansvarligt samarbejde om genbrug af nuværende eller fremtidigt it-udstyr.

Læs mere om FAIR for erhverv

Håb om fokus på uddannelse og informationsteknologi i ny udviklingspolitisk strategi

Computers and a future ICT workshop arrive in Mzuzu, Malawi

Back to blog index