Slik jobber FAIR


FAIR har siden starten hatt fokus på å etablere en strukturert og driftssikker leveransemetodikk. Vår visjon er å gi så mange som mulig nett-tilgang og digital brukerkompetanse, og det innebærer at teknologi-leveransene må være så driftssikre som mulig. 


Med gode, gjennomprøvde rutiner og strukturer kan vi i FAIR sikre driftsstabilitet, lang levetid og miljløriktig gjennvinning av IT-utstyret i våre prosjekter.

Med basis i femten års driftserfaring, har FAIR kommet frem til følgende hovedkriterier for vår leveransemodell:


  1. FAIR går kun inn i prosjekter der hvor det fins en sterk lokal partner og hvor prosjektet er initiert i et klart ønske og behov med lokal forankring. 

  2. FAIR setter krav til mottakerne av PC-bistand, som må kunne dokumentere at de har basisfasiliteter for langsiktig drifting av FAIRs leveranser. Det kan for eksempel være i form av tilgang og leieavtaler for lokaler eller for nødvendig energiforsyning.

  3. FAIR krever også rapportering om bruken av utstyret og identifisering og sporing av alt utlevert utstyr. FAIR har utviklet et eget sporingssystem for dette. Alt utstyr skal også samles for sikker recycling når det har sluttet å være funksjonelt.

  4. Når lokale partnere og prosjekter er identifisert kan de legge inn bestillinger om leveranse av PC-utstyr og kursingsbistand fra FAIR.
  5. FAIR krever av sine partnere at de har aktive holdninger og regelverk mot korrupsjon i virksomheten.

Gjenbruk av PC-er

LES MER

FAIRs bedriftspartnere

LES MER

Alle våre prosjekter er basert i ønsker og behov med lokal forankring. Dette gir best mulig utgangspunkt for å skape gode, stabile prosjekter.